Oprávnění k podnikání

Společnost Ekologické audity a posudky s.r.o. je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27024

Živnostenské listy

Pověření MZ k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

H4 DráždivostH8 ŽíravostH6 ToxicitaH11 Mutagenita
H5 Škodlivost zdravíH10 TeratogenitaH7 Karcinogenita

Pověření MŽP k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

H1 VýbušnostH12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinamiH3-A Vysoká hořlavost
H2 Oxidační schopnostH13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při odstraňováníH3-B Hořlavost
H14 Ekotoxicita